19 °C

Recollida porta a porta de residus

23-Octubre-2019
El municipi de Santa Eugènia, compromès amb el medi ambient, duu a terme la recollida porta a porta dels residus amb l’objectiu de fomentar el reciclatge.

En els habitatges de l’interior del nucli urbà realitza la recollida porta a porta de les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica, rebuig i bolquers. El dia que correspon a cada tipologia de residu, el ciutadà ha de treure els residus davant de la porta del seu habitatge segons s’indica en el calendari de recollida. En els casos en què els habitatges estan situats en sòl rústic o disseminat, han de dur, obligatòriament, els residus correctament separats a les àrees d’aportació corresponents.

Els establiments comercials del municipi també disposen de recollida porta a porta per a les fraccions de paper i cartró, vidre, envasos, matèria orgànica i rebuig segons el calendari de recollides corresponent.

Es recorda als usuaris que per a la recollida i gestió dels residus voluminosos i residus especials (piles, olis usats, tòners, etc) s’ha de contactar amb l’Ajuntament (T 971144397).