12 °C

News

11-Februar-2019
Convocatòria d'una plaça de Mestre d'Educació Infantil a l'escoleta municipal

Termini presentació sol·licituds fins el 14 de març de 2019.

17-September-2018
Convocatòria d'una plaça de policia local de l'Ajuntament de Santa Eugènia
Actualitzat dia 14/01/2019 amb el nomenament funcionari de carrera (publicació boib).
05-Juli-2018
Subvencions SOIB Visibles 2018
Adjuntam llistat dels seleccionats.
15-Juni-2018
Convocatòria de dues places de tècnic superior educació infantil a l'escoleta municial
Actualitzat dia 24/01/2019 amb el nomenament personal laboral fix.
15-Juni-2018
Convocatòria d'una plaça mestre educació infantil a l'escoleta municial
Actualitzat dia 12/12/2018 amb l'acta del tribunal.