13 °C

Borsí de treball extraordinari de la categoria professional de brigada, pel sistema de concurs, laboral interins

19-August-2019
Actualitzat dia 16/10/2019 amb l'acta sessió tribunal qualificador per resoldre les al·legacions presentades i el decret de Batlia Borsí extraordinari categoria professional de Brigada.

Termini presentació sol·licituds fins el 6 de setembre de 2019.

El pagament de la taxa per import de 25 € s'ha ingressar a:  BANKIA ES 92 2038 3414 2364 0000 0257