12 °C

Obertura pública de les proposicions presentades als procediments oberts simplicats

27-Junio-2019
El proper dimecres 3 de juliol de 2019 a les 11:00 i les 12:00 h.

Anunci: El proper dimecres 3 de juliol de 2019, a les 11:00 hores es procedirà a l'obertura pública de les proposicions presentades al procediment obert simplicat del contracte d'obres de "Millora i rehabilitació del c/ D'es Moll i del c/ Aljub.

Anunci: El proper dimecres 3 de juliol de 2019 a les 12:00 hores es procedirà a l'obertura pública de les proposicions presentades al procediment obert simplicat de l'adquisició de màquina granadora.