26 °C

Borsí de treball extraordinari de la categoria professional de brigada, pel sistema de concurs, laboral interins

19-August-2019
Actualitzat dia 20/09/2019 amb els Membres del tribunal qualificador i el Llistat d'admesos i exclosos.

Termini presentació sol·licituds fins el 6 de setembre de 2019.

El pagament de la taxa per import de 25 € s'ha ingressar a:  BANKIA ES 92 2038 3414 2364 0000 0257