21 °C

Normes Subsidiàries

El Ple de l'Ajuntament de Santa Eugènia en data 19 de Maig de 2011 va aprovar provisionalment l'Adaptació i Revisió de les Normes Subsidiàries de Santa Eugènia, que queden pendents de la seva aprovació definitiva per part del Consell de Mallorca.

Aquest documents tenen caràcter merament informatiu, atès que en aquests moments són d'aplicació les NNSS de l'Any 1989, juntament amb el Text Refós de l'any 2003.