Participa al concurs musical pel dia d'Europa 2023

21-Abril-2023

Ja siguis professional, amateur, estudiant, docent, formis part d'una agrupació o d'una banda de música municipal, participa

Com podeu participar-hi?

Per participar, heu d’enviar un vídeo interpretant l’Himne d’Europa (últim moviment de la 9a simfonia de Beethoven) fent servir qualsevol instrument musical.

Termini de presentació

Del 2 de novembre de 2022 fins al 21 d’abril de 2023.

Categories 

1. Solista infantil

2. Grup infantil (només infants)

3. Solista adult

4. Grup adult (només adults)

5. Grup mixt (un adult o un infant, com a mínim)

Premis

SOLISTES (infantil i adult): 300 € per persona.

GRUPS (infantil, adult i mixt): 600 € per grup.