Governa amb nosaltres

Des d'aquest espai volem millorar la nostra comunicació diària amb vostès, sentir-nos més a prop, comprendre els seus problemes, aclarir els seus dubtes i escoltar els seus suggeriments. Ajudi' ns a donar cada dia un millor servei.

Només un fitxer.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: gif, jpg, png, svg.
Es poden carregar un nombre il·limitat de fitxers en aquest camp.
Límit de 10 MB.
Tipus permesos: pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, jpg, png, zip, rar, mp3, txt.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb les normatives de protecció de dades li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: Ajuntament de Santa Eugènia, P0705300B, C/Plaça Bernat de Santa Eugènia, 7 - 07142 Santa Eugènia (Illes Balears), telefonista@ajsantaeugenia.net
Finalitats del tractament: compliment d’una missió que és realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,de Procediment Administratiu Comú i enviament de comunicacions de productes o serveis. Atendre les sol.licituts de la ciutadania.
Legitimació: obligació legal del responsable i consentiment de l’interessat si escau.
Destinataris de cessions: administracions públiques competents per al compliment d’obligacions legals.
Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: ajsantaeugenia.net

 
CAPTCHA
12 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.