13 °C

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ CULTURAL 2020

24-Març-2020
El termini començarà una vegada suspès l'Estat d'Alarma regulat al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.