23 °C

Declaració de serveis essencials de l'Ajuntament de Santa Eugènia

30-Març-2020

- Atenció telefònica al públic.

- Registre.

- Manteniment i reparació d'avaries urgents dels carrers i instal·lacions municipals.

- Registre Civil.

- Cementiri.

- Comptabilitat.

- Secretaria Intervenció.