25 °C

Suspensió cobrament dels següents tributs

01-Abril-2020

- Preu públic escoleta municipal.

- Taxa ocupació via pública de taules, cadires, mobiliari i mercaderies.

- Taxa escola de música.

Des de dia 14 de març fins l'aixecament de la suspensió de l'estat d'alarma.